loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سنایی

چشمهایش چشمهایش
18 روز

مرا لبانِ تو باید!
شکر چه سود کند؟


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

مرا لبانِ تو باید!
شکر چه سود کند؟


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

عشق در ظاهر حرامست از پی نامحرمان
زان که هر بیگانه‌ای شایستهٔ این نام نیست


چشمهایش چشمهایش
7 ماه

ای عجب خوب دو دیوانه بهم ساخته اند؛
زلف آشفته ی تو،
با دل سودایی ما..!