loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سعید_شیروانی

چشمهایش چشمهایش
15 روز

تو که یک شهر

برایت سر و ‌دل میشکند !در دل کوچک من

وای چطور جایت شد ؟!
loading...
چشمهایش چشمهایش
8 ماه

من قصه فراق تو را خاک کردم،

حاصل چه شد ؟
جوانه زدی بیشتر شدی...
.

چشمهایش چشمهایش
1 سال

زٌل میزنم به عکس خودم، فکر می کنم
چشمم چقدر بی تو غمش فرق می کند...