loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سعاد_الصباح

چشمهایش چشمهایش
18 روز

بگذار پنج دقیقه
روی شانه ی تو بخوابم
تا کره ی زمین توازن پیدا کند


چشمهایش چشمهایش
26 روز

چون مرا دوست داری
دنیا بزرگ‌ تر
آسمان وسیع‌ تر
دریا آبی‌ تر
گنجشک‌ها آزاد تر ...
و من
هزاران بار زیباتر شده‌ام ...