loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : زیور_شیبانی

چشمهایش چشمهایش
15 روز

"نگرانتم"

پشتش هزار جور حرف دارد...

هزار جور دوستت دارم به زبان های مختلف،

با حسهای متفاوت...

نگرانتم یعنی همه ی جهان یکطرف ،

تو یک طرف...

وقتی ساده از کنار این جمله میگذرید،

و بی تفاوت در جوابِ نگرانتم ، می گویید :«نگران نباش»

یعنی دوستم نداشته باش

یعنی دلتنگم نشو

برایم دلشوره نگیر ...

اصلا یعنی برو بمیر !
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

اگر میخواهید یک نفر را

بُکُشید

پیشنهاد میکنم اول به او محبت کنید

خاطره بسازید

ساعتها با او وقت بگذرانید

غافلگیرش کنید،به هر بهانه ای..

شادی اش را باعث شوید،برایش سنگ صبور باشید

اینگونه زنده اش میکنید،

و دقیقا زمانی که جز شما کسی را

در زندگی اش ندارد ،رهایش کنید!!!

او را در بدترین شرایط زندگی اش

درست وقتی که به شما بیش از هر کس دیگری نیاز دارد

تنها بگذارید!

ترجیحا این رفتنتان هم بدون دلیل باشد

بی هیچ حرفی

بدون خداحافظی!

در آخرین مسیجتان هم برایش آرزوی خوشبختی کنید!

شک نکنید او خواهد مرد

هر روز از نو ..

هر روز از نو می میرد و

تا عمر دارد آن آدم سابق نمی شود!
بیشتر...