loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : زیبا_حسینی_جیرندهی

چشمهایش چشمهایش
5 ساعت

وحشی چشمانت را
غزل می سراید
نگاه پریشانم
وقتی از دریای احساسم
پل می زنم
تا مرغزار چشمانت


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

تو از کدام خورشید
آفتاب می نوشی
که گردن کشیده است
طلوع صبح تو را
خورشید عالمتاب


loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

باران می چکد
از ابر سینه ام
بر پنجره ی احساسم
و واژه های دلتنگ
شانه می کشند
گیسوان بارانی شعرم را


loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

بال نگاهم
پر می کشد از
پنجره ی چشمی که
اسیرش شده است
بال پروازم