loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : رومینا_معین_زاده

چشمهایش چشمهایش
16 روز

عجیب است

اما همه ی ما آدم ها،

دلتنگ کسانی میشویم،

که در تنهاییِ آنها هیچ جایی نداریم...!
loading...
چشمهایش چشمهایش
16 روز

زندگی نیست

به غیر از غمِ تو در قلبم...!
چشمهایش چشمهایش
18 روز

قلمی در دست دارم

مینویسم از تو ،

از چشم هایت

و کلماتی که خود را در نبودَت،دار میزنند!👤

loading...
چشمهایش چشمهایش
18 روز

و من در روزهای سرد سال، تنهایی ام را بغل میکنم و در محبس یادت به گوشه ای پناه

می برم ،!

خودت را که هیچ ،

خیالت را هم، به کسی نمیدهم...!
چشمهایش چشمهایش
18 روز

پیچیده ترین مسئله ی شهر همین است،

من ماندم و تنهایی و آغوشِ خیالت...!
loading...