loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : رهی_معیری

چشمهایش چشمهایش
5 روز

کیم من

آرزو گم کرده ای
تنها و سرگردان....


چشمهایش چشمهایش
6 روز

آن دم که با تو باشم محنت و غم سراید...!


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

فارغم
از دشمنان
تا دوستدار مـن تويی!


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

همچو موجم یک نفس آرام نیست
بسکه طوفان زا بود دریای دل