loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : خسرو_شكيبايى

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

برخی آدمها به یک دلیل

" از مسیر زندگی ما میگذرند "

تا به ما درسهایی بیاموزند

که اگر می ماندند

هرگز یاد نمی گرفتیم
loading...
چشمهایش چشمهایش
2 سال

برخی آدمها به یک دلیل
" از مسیر زندگی ما میگذرند "
تا به ما درسهایی بیاموزند
که اگر می ماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم