loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : خاقانی

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

بندی ز زلف کم کُــــن و

زنجیر مــا بساز ...
loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ماه

مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش تر چه باشد؟‌
آن تو باشی...


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

حاشا که مرا جز "تو"
در دیده کسی باشد

یا جز غم عشق "تو"
در دل هَوسی باشد...


Miss-bano Miss-bano
3 ماه

خواهی که شود دل تو چون آئینه
ده چیز برون کن از میان سینه

حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت
بغض و حسد و کبر و ریا و کینه


loading...
چشمهایش چشمهایش
4 ماه

به کویِ عشق تو
جان در میان راه نهم ...


loading...
چشمهایش چشمهایش
5 ماه

چه آفتی تو
که کمتر غم تو هجران است!
چه گوهری تو
که کمتر بهای تو جان است...