✍ نگاهی پُــر از سؤال ،

چند ثانیه مکث بر چهره ی او ،
و چشمانی که نازک می شوند و از صورتش با اکراه ، عبور می کننــــد !
و بعــد...زنبیلی از قضاوت ها و ارزشیابی هایی که حتی ملائکِ خدا هم ، بلد نیستند !

تـــرمز کن ؛ ⛔️

تو در نزد خدا محبوب تری یا او ؟!

پاسخ این سؤال ، هر چه که باشد ؛

فرقی نمی کند... نگاهت ، پاسخی صادقانه بود.

و امّــــا... خدا پاسخ می دهد ؛

💫 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

او که با تقواتر است ، برای من عزیزتر است !

و تقوا ، فقط مراقبت از اعمال نیست !

تقوایِ قلب ، بالاترین نوع تقواست !

قلبی که از قضاوت دیگران ، خالی باشــــد !!!

⛔️ مراقب باش !

اینجا همه هیچنــد ، و فقط اوست که.....

نکند فکر کرده ای کسی هستی ؟!

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺
بیشتر...