loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : حافظ

چشمهایش چشمهایش
4 ماه

دائما یکسان نباشد

حالِ دوران ؛

غـــــــم مـخـور ...
loading...
چشمهایش چشمهایش
6 ماه

غیرتم کشت

که محبوب جهانی

لیکن

روز و شب

عربده با خلق خدا

نتوان کرد...
loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

حالی خیـال وَصلـت

خوش می‌دَهد فَریبم!


loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

ماجرای من و معشوقِ مرا پایان نیست...❤️


loading...
Miss-bano Miss-bano
7 ماه

مرا عهدیست با جانان
که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم


loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

دلِ آزرده مـا را به نَسـیمی بِنـواز...
loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

در رَهِ منزل لیلـی که خطرهاست در آن

شرطِ اول قدم آن است که مجـنون باشی!


loading...
چشمهایش چشمهایش
9 ماه

لافِ عشق و گِله از یار، زهی لافِ دروغ

عشق‌بازانِ چنین، مستحقِ هجرانند
loading...
چشمهایش چشمهایش
10 ماه

جانم بسوختی و

به دل دوست دارمت...
loading...
چشمهایش چشمهایش
10 ماه

بهای وصلِ تو

گر جان بود

خریدارم...


loading...
صفحات: 1 2 3 4 5