چگونه روضه نخواند دلي كه تنها شد

چگونه راه رود آنكه قامتش تا شد

عصاي دست مني روي خاك افتادي

ز جاي خيز كه پير از غم تو بابا شد

(ع)

#بنے_هاشم_بياييد

علی را بر در خیمه رسانید 🕌😭💚

یا علی اکبر (ع) ، همه جوان‌ها را

هدایت و خوشبخت و عاقبت بخیر

کن . 🙏😭🕌💚🙏😭🕌💚

🏴کپی پستها فقط با ذکر صلوات🏴