loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : تیکه_کتاب

Ainaz91 Ainaz91
1 ماهاگر روزی خواستی گریه کنی
مرا صدا بزن
قول نمی‌دهم بتوانم بخندانمت
ولی می‌توانم با تو بگریم

اگر روزی برآن شدی که بگریزی
در این که مرا صدا بزنی
هیچ درنگ مکن
قول نمی‌دهم از تو بخواهم که بمانی
ولی می‌توانم با تو بگریزم

اگر روزی نمی‌خواستی با کسی سخنی بگویی مرا صدا بزن
تا با هم سکوت کنیم.

ولی اگر روزی مرا صدا زدی
و من پاسخت ندادم
به نزد من بشتاب
زیرا قطعاً من به تو نیاز خواهم داشت...


Miss-bano Miss-bano
1 ماهامید همیشه یکی از بهترین پله های زندگی است،
اگه امید داشته باشید باعث خواهد شد
احساس کنید چیز های زیادی دارید...🌿

Ainaz91 Ainaz91
4 ماه

📚

حس دلتنگی همیشه وقتی میاد سراغت که تصمیم گرفتی همه چی رو فراموش کنی و بری...!

♥️