🔴تشخیص از

علائم گلو درد باکتریایی :

1⃣زبان کوچک متورم
2⃣لکه های سفید روی لوزه ها
3⃣توده های ملتهب و برجسته روی لوزه ها
4⃣قرمزی ته حلق
5⃣زبان مخملی و خاکستری رنگ

✅این نوع گلو درد درمان آنتی بیوتیکی نیاز دارد.


علائم گلو درد ویروسی :

1⃣لوزه های ملتهب و برجسته
2⃣قرمزی ته حلق
این نوع گلو درد نیاز به آنتی بیوتیک ندارد .