روستای پلکانی ماسوله
گیلان، پاییز ۹۸
نمایی با پهباد از ارتفاع ۲۰۰ متری