loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : افشین_صالحی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

می‌شود با یکی چای بخوری

با یکی سفر بروی

با یکی عکس بگیری

راه بروی؛

اما فقط یکی‌ست که برایش

چای می‌ریزی

با او حرف می‌زنی، راه می‌روی

و دوستش می‌داری...
loading...
چشمهایش چشمهایش
5 ماه

مراقب من باش

از من فقط تو مانده ای...


loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

بعضی چیزها را

نمی‌شود گفت، مثلِ
چقدر دوستت دارم‌ها را...
.

چشمهایش چشمهایش
1 سال

دریغ از عمر
که برایِ دوست داشتنَ‌ت
کم بود


چشمهایش چشمهایش
1 سال

‏مراقبِ من باش!
از من فقط تو مانده‌ای...


چشمهایش چشمهایش
1 سال

جایَت خالی
چقدر هوا
برای داشتنت
خوب است...


چشمهایش چشمهایش
1 سال

من منتظر هیچ اتفاقی نیستم...!
من منتظرِیک روز معمولی‌ام
که تو رامعمولی دوست داشته باشم
و توخوشت بیاید...