loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : اسماعیل_دلبری

Ainaz91 Ainaz91
26 روز

گاهی در تقدیر
یک مسیرِ اشتباه
مقصدِ نهایی ات میشود
چشم اندازی ماندگار
از لبخندهای یکنفر
در شاهراهِ آرزو...!♥️

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

از این همه دوست داشتنی
که از پسِ ماندنت بر نمی آیند
عجیب خسته ام...!


loading...