درمان ساده کمتر از یک روزه ... دهان خود را بعد از ناهار بشویید سپس یک قاشق چای خوری را مزمز کنید همین عمل رو تا سه بار تا شب انجام دهید و تا ساعتی بعدش چیزی نخورید... (پستهایی از پیج داریوش در لنزور) امیدوارم استفاده کرده باشید...