دلم سرشار از عشق توست
خیالم لبریز از خیالت
وَ سرم پر از تو
قاصدک‌های عشق توست
در هوای دلم
با نسیمِ خاطرات می‌رقصند
و ستاره‌های خیال توست
در آسمان شب گرفته‌ی قلبم
سو سو میزند
موسیقی صدایِ تو
گوش دلم را می‌نوازد و مهتابِ عشقِ توست روشنگر شب‌زدگی‌هایم
بیتابم و دلتنگ
خمارم و شب زده
دلم بدمستی از شراب آغوش تو را میخواهد.