loading
سعیده سعیده
2 ساعت

بهار است
فصل رعایت...!

سعیده سعیده
2 روز

صبوری رو از یاد نبریم
مادربزرگم‌ تعریف میکرد

سعیده سعیده
8 روز

دلای سنگ اگه کتیبه میشدن روشون چی مینوشتی؟

سعیده سعیده
8 روز

عشق رو‌ از سیاست جدا کن

سعیده سعیده
8 روز

دوستای واقعی بی هیچ بهونه ای موندگارن

سعیده سعیده
8 روز

قشنگترین گرفتاریه دنیا گرفتار تو شدنه

سعیده سعیده
8 روز

دوست داشتنو و دوست موندن کار هر کسی نیس

سعیده سعیده
9 روز

گاهی وقتام تمام وجودت گریه میکنن جز جشمات

سعیده سعیده
9 روز

بعضی جیارو نمیشه گفت فقد میشه گریه شون کرد

سعیده سعیده
9 روز

وقتی میری در دنیا رو هم پشت سرت ببند