loading
سعیده سعیده
9 ساعت

همه ی ما قانون هایمان را برای یک نفر می شکنیم

سعیده سعیده
1 روز

اندکی از تو
بسیاری است از همه چیز

سعیده سعیده
4 روز

هرچی ارامش تو زندگی داشتیم از نوع قبل طوفان بوده..

سعیده سعیده
6 روز

و عشق چگونه مرد؟
در روزگاری اندوهناک امد که باید فقط سگدو میزدیم

سعیده سعیده
8 روز

عشق غالبا یک نوع عذاب است،
اما محروم بودن از آن مرگ است!

سعیده سعیده
8 روز

خدایا خودت حاضری تو ایران زندگی کنی؟

سعیده سعیده
9 روز

چند نفر از آدم هایی که در طول روز می پرسند : چطوری؟ واقعن دلشان می خواهد بدانند که تو چطوری!؟
_
+ حال من خوب است. اما تو باور می کنی؟
_

loading...
سعیده سعیده
11 روز

از خیالم نشود غایب
خیالِ ناز تو
ای خیالت لحظه های عمر من
دانلود موزیک

سعیده سعیده
13 روز

باهاش چه نسبتی داری؟
دردشو به جون میخرم

سعیده سعیده
18 روز

هی بگوبیم و شنیده نشویم ..
هی بنویسیم و خوانده نشویم
که چه ..؟!!