loading
overmymind
عضویت 43 عضو 310 پست

گروه از گوشه و کنار ذهنم

این یک گروه شخصی هست و حرف هایی که در ذهنم می چرخه رو اینجا می نویسم

رضا نعمتی رضا نعمتی
در از گوشه و کنار ذهنم . 8 ماه

منتظر یه وانت پهباد از باشید emoji

رضا نعمتی رضا نعمتی
در از گوشه و کنار ذهنم . 9 ماه

می دانم اگر
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،
دنیا تمام تلاشش را می کند تا
مرا در شرایط او قرار دهد تا
به من ثابت کند
در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم

رضا نعمتی رضا نعمتی
در از گوشه و کنار ذهنم . 9 ماه

دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا
جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا
رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم
جزگرد تحیر رقمی نیست در اینجا
عالم همه میناگر بیداد شکست است
این طرفه‌که‌سنگ ستمی نیست در اینجا
تا سنبل این باغ به همواری رنگ است
جزکج نظری پیچ وخمی نیست دراینجا
بر نعمت دنیا چه هوسهاکه نپختیم
هرچند غذا جز قسمی نیست در اینجا
برهم نزنی سلسلهٔ نازکریمان
محتاج شدن بی‌کرمی نیست در اینجا
گرد حشم بی‌کسی‌ات سخت بلندست
از خوبش برون آ علمی نیست در اینجا
ما بی‌خبران قافلهٔ دشت خیالیم
رنگ است به‌گردش‌، قدمی نیست دراینجا
از حیرت دل بند نقاب توگشودیم
آیینه‌گری کارکمی نیست در اینجا
بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی
جز شوق برهمن‌، صنمی نیست در اینجا

بیشتر...

رضا نعمتی رضا نعمتی
در از گوشه و کنار ذهنم . 9 ماه

سالها بود که می خواستم از "فردا" شروع کنم
اما همیشه "فردا" یک روز از من جلوتر بود!
سالها گذشت تا فهمیدم باید
از همین امروز شروع کنم...


loading...