loading
azkhaktaaflak
عضویت 43 عضو 283 پست

گروه خط مقدم دفاع

این خاک سرزمین پدری من است ./اجداد من بودند که این سرزمین را آباد کردند ./قومی که در دانش ، هنر و فرهنگ بی رقیبند ./جدای از اینکه حق من است عاشقانه دوستش دارم
و یک وجب از زحمات پدرانم را به بیگانه نخ

00:00 00:00

در حال حاظر پستی وجود ندارد

اینجا کلیک کنید برای ارسال پست به خط مقدم دفاع.