loading
3pidar
عضویت 357 عضو 38157 پست

گروه سپیدار

محفل شعر - متن های ادبی، عاشقانه ، عارفانه و هنری؛ باغی برای تمام دلتنگی های شما...

00:00 00:00
BE SE BE SE
در سپیدار . 6 ماه

.

loading...
BE SE BE SE
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

یادمه بچگیام وقتی میرفتم سر مزار
سعی میکردم پام روی قبرا نره
تا روی یکیشون میرفتم جیگرم آتیش میگرفت
چشمامو میبستم
تو دلم براشون صلوات میفرستادم...
چند سال گذشت...
من بزرگتر شدم
مرده ها بیشتر...
قدیمی ها پوسیده تر...
جدیدا با سنگ قبر شکیل تر...
نمیدونم امروز پام روی چند تا قبر رفت
برای چند تا یادم رفت صلوات بفرستم...
اما راستش امروز یه چیزی رو خوب فهمیدم
ما که دلمون نمیومد حتی روی مرده ها پا بذاریم
این روزا چقدر راحت روی زنده ها و احساساتشون پا میذاریم
کاش همون بچه میموندیم...
بزرگ شدن آرزوی خوبی نبود...

بیشتر...

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

...

loading...
BE SE BE SE
در سپیدار . 8 ماه

کمی با من مدارا کن.....

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...
ムイノ乇ん ムイノ乇ん
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...
BE SE BE SE
در سپیدار . 8 ماه

.

loading...