loading
Mohammad Mohammad
5 روز

Mohammad Mohammad
5 روز

از کل آرزوهایی که تو بچگی داشتیم واسه خودمون فقط بزرگ شدنش برآورده شد...

Mohammad Mohammad
7 روز

کلبه ای ساخته ام
توی ویرانه ی تن
کلبه ام نزدیک است
توی کوچه ی دل
کلبه ام خالی نیست
من و ما تنهاییم

loading...
Mohammad Mohammad
9 روز

یک روز می‌آیی که من
دیگر دچارت نیستم
از صبر ویرانم ولی
چشم انتظارت نیستم
یک روز می‌آیی که من
نه عقل دارم نه جنون
نه شک به چیزی نه یقین
مست و خمارت نیستم
شب زنده داری میکنی
تا صبح زاری میکنی
تو بی‌قراری میکنی
من بی‌قرارت نیستم
پاییز تو سر می‌رسد
گاهی زمستانی و بعد
گل می‌دهی نو می‌شوی
من در بهارت نیستم