loading

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید.
امام علی

داریوش داریوش
هم اکنون

😂🤔

loading...
چشمهایش چشمهایش
2 دقیقه

لحظه‌ها را درياب ...

زندگی در فردا نه

همين امروز است

راه ها منتظرند تا تو

هرجا كه بخواهی برسی

لحظه‌ها را درياب

پای در راه گذار ...

رازِ هستی اين است ...
چشمهایش چشمهایش
1 ساعت

‏دلتنگی کلافگی میاره، کلافگی آدم و بی‌حوصله می‌کنه، وقتی بیحوصله‌ای با خاطراتت سرگرم میشی و بازم دل لعنتیت تنگ می‌شه...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی بار و برگ نشده است؛

تکیه گاه باشیم،
مهربانی سخت نیست ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

💫

در کشاکش تمام سختی‌ها
و کم آوردن‌هایی که زندگی
برایمان رقم می‌زند،
هیچ‌گاه اسیرِ عظمت
درد و غم مباش؛
که خدای تو
از تمام آن‌چه که دلت را
آزرده، بزرگتر است ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

دیگران راببخش
و خودرارها کن
اگرکینه ای در دل نداشته باشی
سبکترخواهی بود
هیچ پرنده ای
با بارسنگین اوج نخواهدگرفت.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

به ادمهایی که از خوشحالی
شما شاد میشوند
و از ناراحتی شما غمگین
توجه خاص داشته باشید
انها کسانی اند که
سزاوار جایگاهی ویژه
در قلب شما هستند..

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

💫

بعضى ها مثل يک اتفاق عجيب
حال آدم را خوب مى‌كنند
مثل هواى تازه اند

آدم دلش میخواهد
در روياهايش دستشان را بگيرد
و بگويد تو كه باشى
مگر آرزوى ديگرى مى ماند...

زندگی تون پر از آدمهای خوب