loading

اگر كسي احساس كند كه هرگز در زندگي دچار اشتباه نشده، اين بدان معني است كه هرگز به دنبال چيزهاي تازه در زندگيش نبوده است.
آلبرت انیشتن

Miss-bano Miss-bano
15 ساعت

زمانی پخته می شوی که میفهمی،
نیازی نیست؛
به هر چیزی واکنش نشان دهی و یا به هر حرفی جوابی بدهی...!

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید

موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی

دوست بداری، موفق خواهی بود.

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

❤️✨زندگی حکایت
قدیمی کوهستان است
صدا میکنی و میشنوی

❤️✨پس به نیکی صدا کن
تا به نیکی
به تو پاسخ دهد...!!!

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

بیهوده است مجادله
بر سر اثبات دیانت
یا بی دینی آدم ها!
کسی که دروغ نمی گوید،
کسی که مهربان است،
کسی که از رنج دیگران
اندوهگین می شود،
به مقصد رسیده است.

loading...
چشمهایش چشمهایش
17 ساعت

مرا ببر آنجا که بودنت تمام نمی شود...

loading...
چشمهایش چشمهایش
18 ساعت

"دوسـت‌داشتـن"

یڪ زن دَلیلی نمی‌خواهـد

امـّا دِلِ یَلی می‌خـواهد ...
چشمهایش چشمهایش
19 ساعت

انتظاز سخت است

فراموش کردن سخت است

اما اینکه ندانی

باید انتظار بکشی یا فراموش کنی

از همه سخت تر است...

loading...
چشمهایش چشمهایش
20 ساعت

تو همه،

رازِ جهان ریخته در چشمِ سیاهت...

loading...
Ainaz91 Ainaz91
20 ساعت

emoji

چشمهایش چشمهایش
21 ساعت

صدایت میکنم با عشق

جوابم میدهی با جان

همین جان گفتنت عشقم

هوایی میکند دل را...

loading...