loading

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.
ویکتور هوگو

BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 12 دقیقه

.

loading...
BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 12 دقیقه

.

loading...
BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 13 دقیقه

.

loading...
BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 15 دقیقه

.

loading...
BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 16 دقیقه

.

loading...
BE SE BE SE
در دِلـنَـوـآـزـآنــ . 17 دقیقه

.

loading...
Vahid1379 Vahid1379
2 ساعت

تنهایی لاتی تره

loading...
Vahid1379 Vahid1379
2 ساعت

رفیقم همو ریفقای قدیم الان همش پوچ هستن

loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ساعت

دل می بری با موی خود جانا کمی انصاف کن
از بهر این بیچارگان کمتر چنین اجحاف کن

چشمهایش چشمهایش
4 ساعت

تو جان نخواهی جان دهی
هر درد را درمان دهی

مرهم نجویی زخم را
خود زخم را دارو شوی