loading

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.
چارلی چاپلین

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
9 ساعت

گل همین پنج روزوشش باشد وین گلستان همیشه خوش باشه.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
9 ساعت

اول ازروی ادب ای گل بی خار سلام. دوم از روی محبت بتو دارم پیام.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
9 ساعت

تا میتوانی کاری کن زیرا دل شکستن هنری نیست.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
9 ساعت

مشاهده

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
9 ساعت

مشاهده

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
10 ساعت

عروسک دختر

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
10 ساعت

ببین

loading...
Miss-bano Miss-bano
11 ساعت

📔#حکایتی_زیبا_و_پند_آموز👌

پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری را داشت ، شاهينش به جام زد و آب بر روی زمين ريخت . پادشاه عصبانی شد و با شمشير به شاهين زد .

پس از مرگِ شاهين ، پادشاه در مسير آب ، ماری بسيار سمی دید که مُرده و آب را مسموم کرده بود . وی از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت .
مجسمه ای طلایی از شاهين ساخت و بر یکی از بالهايش نوشت:

یک دوست هميشه دوست شما است حتی اگر كارهايش شما را برنجاند .

روی بال ديگرش نوشت:

هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است...

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎

Miss-bano Miss-bano
11 ساعت

دیگران را ببخشید.
بی عقلی ، تهمت ها ،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس
این موارد را زیاد دارند ؛
شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید، بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار این ها رد شوید …

Miss-bano Miss-bano
11 ساعت

آرامش آدمها با ارزش ترین
حس دنیاست
براتون یک دنیا آرامش،
ویک دنیا تندرستی،
ویک عالمه خوشبختی وبرکت...
از خدای بزرگ خواستارم

"دعادر حق همدیگر را فراموش نكنيم "