loading

هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
گالیله

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
7 ساعت

گل همین پنج روزوشش باشد وین گلستان همیشه خوش باشه.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
7 ساعت

اول ازروی ادب ای گل بی خار سلام. دوم از روی محبت بتو دارم پیام.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
7 ساعت

تا میتوانی کاری کن زیرا دل شکستن هنری نیست.

seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
7 ساعت

مشاهده

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
8 ساعت

مشاهده

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
8 ساعت

عروسک دختر

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
8 ساعت

ببین

loading...
Miss-bano Miss-bano
9 ساعت

📔#حکایتی_زیبا_و_پند_آموز👌

پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری را داشت ، شاهينش به جام زد و آب بر روی زمين ريخت . پادشاه عصبانی شد و با شمشير به شاهين زد .

پس از مرگِ شاهين ، پادشاه در مسير آب ، ماری بسيار سمی دید که مُرده و آب را مسموم کرده بود . وی از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت .
مجسمه ای طلایی از شاهين ساخت و بر یکی از بالهايش نوشت:

یک دوست هميشه دوست شما است حتی اگر كارهايش شما را برنجاند .

روی بال ديگرش نوشت:

هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است...

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎

Miss-bano Miss-bano
9 ساعت

دیگران را ببخشید.
بی عقلی ، تهمت ها ،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس
این موارد را زیاد دارند ؛
شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید، بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار این ها رد شوید …

Miss-bano Miss-bano
9 ساعت

آرامش آدمها با ارزش ترین
حس دنیاست
براتون یک دنیا آرامش،
ویک دنیا تندرستی،
ویک عالمه خوشبختی وبرکت...
از خدای بزرگ خواستارم

"دعادر حق همدیگر را فراموش نكنيم "