loading

اندیشه پرواز گر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . .
ارد بزرگ

daryoushhg daryoushhg
6 ساعت

پیتزا مرغ و زیتون از لذیذترین پیتزاهای روی زمین 😋😋😋

loading...
daryoushhg daryoushhg
6 ساعت

با پول پراید معادل ده هزار دلار در اروپا میشه بنز ۲۰۱۰ خرید emoji

loading...
daryoushhg daryoushhg
6 ساعت

emoji

loading...
daryoushhg daryoushhg
6 ساعت

من اینجوری نیستم emoji

loading...
daryoushhg daryoushhg
6 ساعت

emoji

loading...
Miss-bano Miss-bano
8 ساعت

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ڪﺴﯽ،
دﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ
ڪاﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ
ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ.....

Miss-bano Miss-bano
8 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
8 ساعت

تهِ تهِ همه‌ی ناامیدی‌ها ...
نداشتن‌ها
نخواستن‌ها
نبودن‌ها
بن‌بست‌ها و نرسیدن‌ها
خدا " را داری
که آغوشش را برایت باز کرده است ...
ناامیدی چرا...؟

Miss-bano Miss-bano
8 ساعت

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن :

آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
8 ساعت

در زندگی،
غصۀ از دست دادن
هیچ چیز را نخورید،

چون وقتی یک درخت،
برگی را از دست می دهد،

برگی دیگر از قبل
آمادۀ جایگزین شدن است.

برخیز و به کرامت خدا امیدوار باش

loading...