loading

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است.
منتسکیو

چشمهایش چشمهایش
10 دقیقه

نداشته هایم
ارزانیِ ‌یک تویی که دارم..!

آسمان آبی آسمان آبی
35 دقیقه

حواست باشد!
شهریور
بهانه ها رنگ‌ پاییز‌ می‌گیرند
هوای آمدن ها
عطر دوست داشتن‌ ها..

شمعدانی ها بی بهانه می‌رویَند
پیچک ها در علاقه ی باران و آسمان می‌رقصند
و نسیمی از سر خیال
گلبرگ‌های خسته را
خواهد بوسید..

شهریور
پاییز در یک قدمی ست!
و دل
سرشار می‌شود
از انارهایی نورس
که بی بهانه
تَرَک برمی دارند
از عبور شهریوری بی تاب..

‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌

loading...
چشمهایش چشمهایش
1 ساعت

من ناراحت نمی‌شوم
تو هم لازم نیست ناراحت شوی !
داشتن اعتقاد متفاوت نباید موجب جدایی
آدم‌های باشعور بشود ...!
دکتر سلام دکتر سلام
2 ساعت

🌻🍃امروز
بـرگ برنده توست
پس امروز را درياب
يك تصميم مهم بگير
و يك هدف براى خودت تعيين كن👌

🌹🍃هر روز يك شانسِ برایِ زيستن
برای بهتر زيستن است.

برای يك شروع با كيفيت تر
هر روز فرصتی هست كه آدمِ بهتری باشيم😘👌

loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ساعت

وقتی میتوانستم صحبت کنم،
گفتند گوش کن.
وقتی میتوانستم بازی کنم،
مرا کار کردن آموختند.
وقتی کاری پیدا کردم،
ازدواج کردم.
وقتی ازدواج کردم،
بچه ها آمدند.
وقتی آنها را درک کردم،
مرا ترک کردند.
و وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم، زندگی تمام شد..!


seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
4 ساعت

بینیت

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
4 ساعت

ببینیت

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
4 ساعت

هرروزتان پیروز

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
4 ساعت

چه شیرین زبان دخترک

loading...
seydgolamrezasadati seydgolamrezasadati
4 ساعت

ثابت ژیان حرف اول میزد حالا کسی کارش نداره

loading...