loading

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است .
هوگو

سعیده سعیده
4 ساعت

آدم چطور می تواند
پشت دری که قفل نیست
این قدر زندانی مانده باشد

سعیده سعیده
4 ساعت

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

هوشیار و شاهد زندگی خود باش!
هیچ چیز را در خود سرکوب نکن!
و بگذار هرچه می‌خواهد اتفاق بیفتد!
برای خلاص شدن،
از شر چیزهای ناخوشایند،
فقط ناظر باش،
بی آنکه قضاوت کنی!

loading...
Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

یادی کنیم
از اونایی که مارو
همینجوری که هستیم
دوست دارند
وگرنه
بهتر از ما رو که
همه دوست دارند!

loading...
Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشند
امارویای زیبامیتواند
مرحمی برزخم های جامانده برلطافت واحساست باشد🌼🍃

تردیدنکن که نقطه ی آغازهرموفقیتی، رویاپردازی یک انسان بوده است🌼🍃

loading...
Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

در این دنیا

دو چیز بهترینند

"زیستن از سر شوق"

و"خندیدن از ته دل"

هر دو را برایتان آرزو میکنم🌹

loading...
Miss-bano Miss-bano
18 ساعت

از خوبی آدم ها
برای خودت دیواری بساز
هر وقت در حقت بدی ڪردند
فقط یڪ آجر از دیوار بردار
بی انصافیست اگر دیوار را
خراب ڪنی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
19 ساعت

با تمام فقر،
هرگز محبت را گدایی مکن!🍃🌼

و با تمام ثروت،
هرگز عشق را خریداری نکن...🌼🍃

loading...
چشمهایش چشمهایش
19 ساعت

ميگردى بين مخاطب هايى كه،

تمامِ هفته را كنارشان گذراندى...

ميگردى بين تمامِ آنهايى كه،

كِيفَت كنارشان كوك است...

ميگردى بين صميمى ترين ها

با معرفت ترين ها...

تا پيدا كنى يك نفر را؛

كه جمعه ات را

غروبِ جمعه ات را

برايت بسازد

برايت شيرين بسازد...

نيست!

نه اين هفته

تا آخرِعمرت هم بگردى،

پيدا نمى شود

جمعه يار ميخواهد...

غروبِ جمعه يار ميخواهد...

يار اگر نباشد،

تمامِ دلتنگى ها

تمامِ خستگى ها

تمامِ نا اميدى هاى هفته ات،

بغض ميشود در گلويت و،

نميتركد كه نميتركد


بیشتر...