loading

پیش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو.
ویکتور هوگو

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ڪﺴﯽ،
دﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ
ڪاﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ
ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ.....

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

تهِ تهِ همه‌ی ناامیدی‌ها ...
نداشتن‌ها
نخواستن‌ها
نبودن‌ها
بن‌بست‌ها و نرسیدن‌ها
خدا " را داری
که آغوشش را برایت باز کرده است ...
ناامیدی چرا...؟

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن :

آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

در زندگی،
غصۀ از دست دادن
هیچ چیز را نخورید،

چون وقتی یک درخت،
برگی را از دست می دهد،

برگی دیگر از قبل
آمادۀ جایگزین شدن است.

برخیز و به کرامت خدا امیدوار باش

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

گاهی
شکست بیش از موفقیت آموزنده است
کسی که هیچگاه اشتباه نمی کند
هرگز به جایی نمی رسد

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

وقتی ما فقط برای امروز زندگی میکنیم,
اصلأ نمیدانیم که در آینده چه اتفاقی برای مان خواهد افتاد و اکثر از اینکه
چطور مسایل خود به خود درست از آب در می آیند,تعجب میکنیم.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

حال خوبت را به هیچکس گره نزن!!
یاد بگیر، بدون نیاز به دیگران شاد باشی
بخندی و امیدوار باشی!
باور کن این مردم حوصله‌ی خودشان
را هم ندارند!

تو باید خودت دلیل شادی خودت باشی

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

شب بخیر ها"
ترس دارد!
مبادا بگوید و
بد عادت شوم و
نباشد و از فردا شبهایم بهانه اش را بگیرند!