ماییم و نوای بی نوایی ... بسم الله اگر حریف مایی . سلام سلام سلام . بعد از کلی تلاش با داریوش خان بالاخره منم اومدم .23/4/99