loading
ارسال پیام
چشمهایش
چشم هایش برای یک عمر دیوانگی کافیست...
چشمهایش چشمهایش
9 ساعت

وطن
لازم نیست حتما
سرزمین بزرگی باشد
گاهی مساحت کوچکی است
در حد فاصل دو شانه...


چشمهایش چشمهایش
10 ساعت

روزهایی که باهمیم
از سرنوشتم راضی ام ...

ء

چشمهایش چشمهایش
11 ساعت

دلتنگي
نیمه دوست داشتن دیگری ست
که در نبودنت
آه را در فغان ،
آشکار می کند


چشمهایش چشمهایش
12 ساعت

انسان در کلمات نیست که
بیان منحصر می یابد
بلکه انسان در ناگفته هایش نهفته است،
که محرم ترین شخص
شاید از ناگفته هایش او را بشناسد.
عاطفه ی آدمی را می توان
در مویرگ چشمان او هم بازیافت...


چشمهایش چشمهایش
13 ساعت

آهاي مردم...
او رفته است و من
عاشقانه هاي بي مخاطبم را
به حراج گذاشته ام
ميخريد...؟


چشمهایش چشمهایش
14 ساعت

جهان استوار نمی ماند ،
مگر با سری خمیده...
بر روی شانه کسی که دوسش داریم ..

چشمهایش چشمهایش
15 ساعت

زیباترین صحنه
دیدن تصویرم
در چشمان توست *__*

چشمهایش چشمهایش
1 روز

گفتم خوشا هوایی
کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی
کز کوی دلبر آید...


loading...
چشمهایش چشمهایش
1 روز

زمانى هزاران آرزو داشتم!
اما از گرمای آرزوى رسیدن به تو؛
تمام آرزوهاى دیگر در من ذوب شدند emoji


چشمهایش چشمهایش
1 روز

تا شدم بی‌خبر از خویش، خبرها دیدم
‌‏بی‌خبر شو که خبرهاست در این بی‌خبری