قبل خواب همیشه ببخش و بخواب
شاید فردا نباشی یا نباشه.
🙏🙏🙏emojiemojiتا