loading
Parian Parian
در GOD . 6 روز

تمام زندگی ات را
به خالق این جهان بسپار!!

همه ذرات هستی
نشان از حضور یار دارد ..

از افت و خیزهای زندگی
هرگز دل آشوب نباش!
آرام باش و تنها به او اعتماد کن .
خداوند برای تو کافیست

Parian Parian
در GOD . 6 روز

بعد از این بر آسمان جوییم یار

زانک یاری در زَمین جستیم نیست...


loading...
Parian Parian
در GOD . 6 روز

گر یار وفادار ، نداریم عجب نیست
ما یار ، بجز حضرت جبار ، نداریم

با جامه صد پاره و با خرقه پشمین
بر خاک نشینیم و از آن عار نداریم

ما شاخ درختیم و پر از میوه ی توحید
هر رهگذری ، سنگ زند باک نداریمloading...
Parian Parian
9 روز

" مصیبت و معصیت "

پارسایی را دیدم بر کنار دریا، که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو بِه نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای - عزّ و جلّ - علی الدوام گفتی.
پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت: شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی.

گر مرا زار، به کشتن دهد آن یارِ عزیز
تا نگویی که در آن دم، غمِ جانم باشد
گویم از بندهٔ مسکین چه گنه صادر شد
کو دل آزرده شد از من، غم آنم باشد
Parian Parian
10 روز

سلام. عضو جدیدم🌹😊