loading
آسمان آبی آسمان آبی
5 روز

"عشـق"
وسوسه و هوس نیست
"عشـق"
معرفت و کمال است .
عاشق آن نیست که
هردم طلب یارکند
عاشق آن است که
دل را حرم یار کند

آسمان آبی آسمان آبی
12 روز

نگاهت ميكنم خاموش و خاموشى زبان دارد
زبانِ عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

چه خواهش ها در اين خاموشىِ گوياست، نشنيدى؟
تو هم چيزى بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد

بيا تا آنچه از دل مى رسد بر ديده بنشانيم
زبان بازى به حرف و صوت، معنى را زيان دارد

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
13 روز

میان ماندن و نماندن

فاصله تنها یک حرف ساده بود

از قول من به باران بی امان بگو :

دل اگر دل باشد ،

آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
15 روز

آدمهای دوست داشتنی
همیشه زیبا،خوش هیکل
پولدار،مودب
اصیل و... نیستند...
گاهی
فقط کافیه
روح قشنگی داشته باشی...
انسانیت زیباترین و
مهمترین چیز در دنیاست...

آسمان آبی آسمان آبی
18 روز

غلط است هر که گوید
که به دل رَهَست دل را
‏دل من ز غصه خون شد
دل او خبر ندارد...💔

~ وحشی بافقی

آسمان آبی آسمان آبی
18 روز

تو انسانِ خوشبختى هستى
اگر يكـ نفر را داشته باشى كه
بتوانى با خيالِ راحت،
به او محبت كنى
و ترسِ از چشم افتادن را
نداشته باشى ...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
26 روز

منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست!!

آسمان آبی آسمان آبی
26 روز

..

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
30 روز

...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
1 ماه

آغاز به هر شکلی که باشد
امید بخش و زیباست
میتواند طلوعِ صبح باشد
میتواند آغاز یک فصل، یک سال
آغاز یک هدف و اقدام جدید باشد

آغاز نوید میدهد که سخت ترین ها،
تلخ ترین ها و تاریک ترین ها هم تمام میشود
و همه چیز دوباره از نو شروع میشود
و روشنی پس از هر تاریکی خواهد آمد...