loading
آسمان آبی آسمان آبی
6 ساعت

زندگی زیباست
سکوت نکن …

زمزمه کن گاهی !

قدم بزن در کوچه های زندگی …

و گاهی آرام پرواز کن …

این آبی بیکران مال تو نباشد …

مال کیست ؟

زندگی زیباست!

سلام دلتون شاد صبحتون زیبا....

آسمان آبی آسمان آبی
16 ساعت

...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
2 روز

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻝ
ﺧﻮﺩ می فهمم
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﮓ
ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﻧﺎﺭ . . .آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

عشق...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

دیوانه ام
یا شاید هم عاشق
که از فاصله ها
رنج می برم...
زخم می خورم!
اما باز هم
در انتظار
نشسته ام...
در تشویشِ انتظارهای من
چقدر زیبا شده ای!

آسمان آبی آسمان آبی
5 روز

تکیه گاه که می شوی
فراتر از یک کوه باید باشی
باید باشی هرکجا
حتی در انتهایِ یک خیابانِ باران خرده
از سیلِ اشکهایش
که بی پناه می شود
و آغوشِ هیچ رهگذری را
محرمِ خستگی هایش نمی داند
ببیند تو را
تا تو قدمهایش را یکی دو تا بردارد
خودش را رها کند میانِ بازوانت
باید باشی
حتی میانِ خنده های بلندش
حتی میانِ شلوغی هایِ هرروزه
تکیه گاه که می شوی
مرد و زن ندارد
باید
همه ی دنیا را
از بودنت
محکم بودنت
برایِ
او
بودنت
آگاه کنی!

آسمان آبی آسمان آبی
5 روز

به هردل.....

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
17 روز

کمی
فقط اندکی
مرا دوست داشته باش
من با کمترینِ تو ❤
به جنگ
تمام نفرت های دنیا می روم ...♣️

آسمان آبی آسمان آبی
20 روز

...با چشمانت عاشقم نشو
ممکن است زیباتر از من پیدا کنی
با قلبت عاشقم شو
چون قلب ها هيچ شباهتي ندارند...

• نزار قبانی

❤🍃