loading
آسمان آبی آسمان آبی
11 ساعت

با بعضی دوست‌‌داشتن‌‌ها
می‌‌شود شـب را زندڪَی ڪرد ؛
چاے ولرمی نوشیـد
موسیقی ملایمی شنید
و با شب‌‌بخیـر عاشقانہ‌اے
بہ خواب رفت ..

بعضی دوست‌‌داشتـن‌ها
خـودِ معجـزه‌ا‌ند ..!!‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌

آسمان آبی آسمان آبی
3 روز

عاشقی فصل ندارد
اگر گونه ات سرخ و دلت لرزید
اگر هر شب به تماشای خیالی
بیدار می نشینی
تا برسی بر دامنِ صبح
اگر در خواب بیداری و در بیداری خواب
عاشقی...
و دگر هیچ...
عشق را مکن انکار!!!....

آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

ڪَاهی ؛
از عشــــــق هـم ؛
باشڪوه تر است
بودن با ڪسی ڪہ خوب بلـد است
زخم‌هایت را ببوســد ..!!

آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

..

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
4 روز

پشت زیباترین لبخند
بیشترین رازها نهفته است
زیباترین چشم
بیشترین اشک ها را ریخته است
و مهربان ترین قلب
بیشترین درد ها را کشیده است....

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
7 روز

و کویر دشت سبزی بود که به باران گفت دوستت دارم!

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
8 روز

هنوز هســـت !
عشق واقعی را میگویم …
خیانت هست ، دروغ هست ، بازی با دل هم هست ،
درست … !
ولی یه جایی گوشه پاک دلِ بعضیا ،
به دور از گناه ها و بدی ها ...
هنوز هم هســت عشق واقعی ...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
11 روز

عشق...

loading...
آسمان آبی آسمان آبی
14 روز

گفت دیده ست مرا این که کجا یادش نیست

همه چیزم شده و هیچ مرا یادش نیست!...🍃


آسمان آبی آسمان آبی
16 روز

از عشق
نمی نویسم
فقط از تو می نویسم
و عشق
خود از کلامم زاده می شود…