loading
Miss-bano Miss-bano
16 روز

توهین ها مانند سکه تقلبی اند...
ما ناگزیریم آنها را بشنویم...

ولی
مجبور نیستیم
قبولشان کنیم....

Miss-bano Miss-bano
16 روز

وقتی موانعی سر راهت هست،
یا مانع را بردار یا مسیر رسیدن را عوض کن!
تصمیمت را برای رسیدن به مقصد تغییر نده!

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 روز

برای زندگی
قانون مهربانی بگذاریم

هر که اخم کند
جریمه اش لبخند

و هر که لبخند بزند
پاداشش عشق باشد

قانون مهربانی،
پاداش و مجازاتش شیرین است

مهربانی را از خــ♡ـــدا یاد بگیریم

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 روز

♥ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ " ﺭﺿـــﺎﯾﺖ "

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﻘﺪﺭ،

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻰ

ﺁنوﻗﺖ "ﺧـــﻮﺷﺒﺨﺘﯽ " ♥

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 روز

امروز را آغازی تازه بدان..

زندگی رودخانه ایست که مدام به سمت آینده در جریان است.

هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمی شود.

برخیز و به سمت پیروزی حرکت کن

Miss-bano Miss-bano
16 روز

بهتـرین
هدیه زندگـــی
عشــق و
محبت است
دسته گلی بــه نام
عشـــق تقــدیم
شمــامهـربانان🌻

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 روز

ﺁﻧﭽه عقاب را داخل قفس
پیر می کند غم قفس نیست
پرواز کلاغ های بی سروپاست....

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 روز

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد
که تا آخر عمر هم بدوی
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می توانی حسرتشان را بخوری
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستی ات را بکش
بایست و زندگی کن

Miss-bano Miss-bano
16 روز

نگرانی مانند صندلی گهواره ای است...
كه شما را تكان می دهد،
ولی با این همه جنبش،
شما را به جایی نمی برد....

Miss-bano Miss-bano
16 روز

برای دلخوریهات، هیچ وقت با واسطه حرف نزن. فراموش نکن که آدما، حرفای هر کسی رو فقط با زبون خودش می فهمن...