loading
Miss-bano Miss-bano
27 روز

اکثر انسان‌ها افتادن سیب را دیدند، اما فقط نیوتون بود که درست دید و جاذبه را کشف کرد. فرصت‌ها نیز این‌گونه‌اند، برای همه اتفاق می‌افتند ولی فقط افراد موفق دقت کرده و می‌بینندشان...

Miss-bano Miss-bano
27 روز

بازی زندگی چنین قاعده‌ای دارد.
هر آنچه در ذهن داری، در زندگیت واقع خواهد شد. اگر باز به همان باورهایی بچسبی که تا کنون به آن‌ها چسبیده‌ای، باز چنان زندگی خواهی کرد که تا کنون کرده‌ای. اگر باز چنان زندگی کنی که تا کنون کرده‌ای، باز در زندگی شاهد همان چیزهایی خواهی بود که تا کنون بوده‌ای. اگر دوست داری زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه کنی، راهش آن است که نگرش خود را عوض کنی.

Miss-bano Miss-bano
27 روز

نعنا را هر چقدر که بچینی، کم که نمیشود هیچ، زیاد هم میشود

بخشش، مثل نعنا چیدن است؛ نترس خدا جایش را ده برابر پر میکند

قانون خلاء میگه تو حفره خودت رو ایجاد کن، کائنات پُر میکنه

Miss-bano Miss-bano
27 روز

الهی زندگیتون
بی گره بافته بشه
نقشش آرامش،طرحش شادی
در قالب خوشبختی
به صد هـزار رنگ

رنگ تر از گلهای باغچـه🌷

loading...
Miss-bano Miss-bano
27 روز

درون تو ،همچو رودخانه ای
خروشان از توانگریهاست

برخیز و دست در دست
خودت ،زندگی ات را
قدرتمندانه بساز.

Miss-bano Miss-bano
27 روز

شریف‌ترین دل ها
دلی است که انديشه ی آزار
دیگَران در آن نباشد
شاد کردن دل انسانها
ارزشش بیشتر از سال ها
راز و نیاز است

Miss-bano Miss-bano
27 روزهنگامی که کسی فریب دیگران را بخورد میگویند : « سرش کلاه رفت .» و اگر فریب بزرگی باشد ؛ می گویند : « کلاه گشادی سرش رفت. »

در گذشته شاید تا صد سال پیش برای کیفر دادن گناهکاران ، بر سرشان کلاه خنده داری که از آن زنگوله و چیزهای مسخره آویخته بودند و جامه ای خنده آور می پوشاندند و در کوچه های شهر در برابر دیدگان مردم رو به دُم خر می نشاندند تا بینندگان به آنان بخندند و این گنهکاران پشیمان و شرمنده شوند و آبرویشان همه جا برود و برای دیگران مایه ی اندرز گردند .

از آنجا که در نتیجه ی سادگی و غفلت بسیاری از افراد فریب فریبکاران را می خوردند و گرفتار این کلاه خنده دار می شدند ؛ این سخن در میان مردمان زبانزد شد . هر کس فریب می خورد می گفتند سرش کلاه رفت یا سرش کلاه گذاشتند.
بیشتر...

Miss-bano Miss-bano
27 روز

آفتـاب بر آمد
و یکبار دیگر
نیلوفـران احساس
پای نگاه خواب آلوده‌ات
تاب میخورن
برخیـز و پیچک باغچه را
با سلامی تا بالای
دیوار دوستی
همراهی ‌کن . . .!

Miss-bano Miss-bano
28 روز

با خراب بودن سیبی درون یک جعبه
تمام سیبها را دور نمیریزند
اگر درمیان آدمها
یک نفر پیدا شد که قدر خوبیهایت را ندانست
خوبیهایت را برای دیگران قطع نکن
وآن یک نفر را کنار بگذار

Miss-bano Miss-bano
28 روز

من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم بکنم.

اگر شما تمام علم و علمای جهان را هم
جمع کنید، حتی نمی‌توانید لباسی را
که دیشب در مهمانی پوشیده بودید
را عوض کنید و یک لباس دیگر بپوشید.
تمام شد و رفت...

وقتی هیچ کس نمیتواند هیچ
کاری برای گذشته بکند، چرا آدم باید
در گذشته بماند؟

از گذشته باید آموخت و نباید به آن آویخت.
گذشته برای آموزش است، نه برای سرزنش.