loading
Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

در نبندیم به نور
به آرامش پر مهر نسیم
پرده ازساحت دل برگیریم
زندگی رسم پذیرایی ازتقدیر است
وزن خوشبختی من وزن رضایتمندیست
شاید این راز همان رمز کنار آمدن و سازش باتقدیر است.

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

پاییز فصلیه که از اولین روز
خودشو نشون میده
کاش انسانها
مثل پاییز باشند
تا روز اول رنگ
اصلیشون رو نشون بدند
امیدوارم با آمدن پاییز
هر برگی که میافته
یک دونه
از غمهای دلت کم بشه

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

پشت خرمن های گندم لای بازوهای بید
آفتاب زرد کم کم نهفت
بر سر گیسوی گندم زارها
بوسه بدرود تابستان شکفت
از تو بود ای چشمه جوشان تابستان
گرم
گر به هر سو خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید
از تو بود از گرمی آغوش تو
هر گلی خندید و هر برگی دمید
این همه شهد و شکر از سینه پر شور تست
در دل ذرات هستی نور تست
مستی ما از طلایی خوشه انگور تست
راستی را بوسه تو بوسه بدرود بود
بسته شد آغوش تابستان ؟
خدایا، زود بود...!!


Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

خدایادردومین روز🍁
فصل پاییز و
شروع ماه مهرتوشه
دوستانم راپرکن از
30روزشادی
30روزآرامش
30روزموفقیت
30روزسلامتی و
30روزپراز خیروبرکت🍁

Miss-bano Miss-bano
2 ساعت

امروزآرزومیکنم🍁
روزگارتان ازرحمت لبریز🍁

دستانتان ازنعمت سرشار🍁
چشمانتان ازنورروشن🍁

زندگیتان رضایتبخش🍁
وعاقبتتان ختم بخیرباشد🍁

Miss-bano Miss-bano
4 روز

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ڪﺴﯽ،
دﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ
ڪاﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ
ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ.....

Miss-bano Miss-bano
4 روز

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

تهِ تهِ همه‌ی ناامیدی‌ها ...
نداشتن‌ها
نخواستن‌ها
نبودن‌ها
بن‌بست‌ها و نرسیدن‌ها
خدا " را داری
که آغوشش را برایت باز کرده است ...
ناامیدی چرا...؟

Miss-bano Miss-bano
4 روز

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن :

آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

در زندگی،
غصۀ از دست دادن
هیچ چیز را نخورید،

چون وقتی یک درخت،
برگی را از دست می دهد،

برگی دیگر از قبل
آمادۀ جایگزین شدن است.

برخیز و به کرامت خدا امیدوار باش

loading...