loading
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

گران بها ترین گنجینه ی زندگی
قلبی عاشق است که به همه؛
به دوست،
دشمن،
انسان،
گل،
پرنده،
و همه هستی
عشق می ورزد…

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

یک دقیقه سکوت
قبل از پرخاشگری
یک دقیقه سکوت
قبل از حرکت عصبی
یک دقیقه سکوت
قبل از تهمت زدن.

یک دقیقه سکوت کن
شاید تفاوت ایجاد کند.

loading...
Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

هیچ وقت !!
تو زندگی این جمله رو
فراموش نکن
آدمها...
مثل عکس می مانند
زیاد بزرگشون کنی
کیفیتشون
میاد پایین......

Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

انسان بی شباهت به آب نیست،
اگر بخواهد
زنـده باشـد و زندگی ببخشد،
باید جـریان داشته باشد
باید باران شود و بر جهان ببـارد،
و گرنه مرداب میشود و میگندد…

Miss-bano Miss-bano
16 ساعت

انسان بی شباهت به آب نیست،
اگر بخواهد
زنـده باشـد و زندگی ببخشد،
باید جـریان داشته باشد
باید باران شود و بر جهان ببـارد،
و گرنه مرداب میشود و میگندد…

loading...
Miss-bano Miss-bano
17 ساعت

دو چیز انسان را نابود میکند:

- مشغول بودن به گذشته
- مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست می‌دهد!
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست می‌دهد!

بهترین انتقام در زندگی این است
که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید.
به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد!
شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید.

Miss-bano Miss-bano
17 ساعت

ایمان دارم که لازمه ی
موفقیت شاد بودن است

پس تمام تلاشم را
برای شادبودن میکنم

زیراناراحتی همانند
سنگی بزرگ درسرراه
موفقیت های من است..

loading...
Miss-bano Miss-bano
17 ساعت

از نگرانی در باره گذشته دست بکش و فکر کردن در مورد آینده را متوقف کن . فقط در لحظه حال زندگی کن و شاد و خوشحال باش....

Miss-bano Miss-bano
17 ساعت

"زندگی"
بالا و پایین دارد
گاهی آرام ودل‌نواز
گاهی سخت وخشن
الهی قایق زندگیتون
همیشه در حال حرکت،
به سوی بهترین های این دنیا باشه

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

هیچ وقت
برای پیروز شدن
دنبال باران و بابونه نباش!
گاهی
در انتهای خارهای یک کاکتوس،
به غنچه ای میرسی،
که زندگیت را روشن میکند...