loading
Miss-bano Miss-bano
2 روز

ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ
ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ تنبیه ﺍﺳﺖ!
ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

دردفترخاطراتم
نوشتم عشق زیباست
معلم دفتر را
دیدگفت این رویاست
گفتم ای معلم ازنوازش عشق چه میدانی؟
گفت درعالم عشق
عاشق همیشه تنهاست

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

هر چه را که آرزو دارید نقشش
را بازی کنیدطوری باشید
که گویی به خواسته تان
رسیدید تادر نهایت همان
شوید که می خواهید🍃

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌
─┅─═ঊঈ🍁ঊঈ═─┅─

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

هر چقدر غصه بخوری
دنیا پاسخی به دلت نمیدهد
شاد باش
شاد بودن اگر نتواند
مشکلاتت را کم کند
اضافه نمیکند..
ارزش واقعی توزمانی ست
که دراوج مشکلات شاد باشی
و برای راه حل بکوشی!

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

بی خیال نداشته هایت..

بی خیال غصه هایت..

بی خیال هر چه که تورا نا آرام میکند..

عشق را٬ زندگی را ٬بودن را
بچش و ببین و لمس کن...

خدا با ماست...
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
─┅─═ঊঈ🍁ঊঈ═─┅─

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

من هیچوقت از دست دیگران ناراحت نمیشوم..
فقط نظرم را درباره شان عوض میکنم⭐️‌
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

Miss-bano Miss-bano
4 روز

آسایش دو گیتی ،

تفسیر این دو حرف است:

با دوستان مروت ،

با دشـــــمنان مـــدارا...

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

هیچ چیز🍂
شما را زندانی نمیکند
مگر افکارتان
هیچ چیز
شما را محدود نمی کند
مگر ترس تان🍂🌸
وهیچ چیز
شما را کنترل نمی کند
مگر عقایدتان...

loading...
Miss-bano Miss-bano
4 روز

به جاى مقاومت🍂
در برابر تغييراتى كه 🌺
*خدا* برايت رقم زده،
"تسليم شو"
بگذار "زندگى با تو"
جريان يابد، "نه بى تو"...

*نگران* اين نباش كه
زندگى‌ات زير و رو شود.
از كجا معلوم زيرِ زندگى‌ات
بهتر از رويش نباشد"....

‎‌‌‌‌‌‌ ‌