loading
Miss-bano Miss-bano
16 روز

آرزو نکن که کارها آسانتر شوند .
آرزو کن خودت توانمند تر شوی .

یه هیزم شکن
وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه،

نه اینکه هیزمش زیاد بشه ،
تبر ما انسانها باورهامونه،
نه آرزوهامون .

Miss-bano Miss-bano
16 روز

زندگی دادگاه نیست .
تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم .

زندگی ، زندگی است .

باید گذشت کرد تا بتوان ازآن لذت برد .
گذشت، رمز پیروزی درزندگی است

Miss-bano Miss-bano
16 روز

زيبا بودن بدين معناست كه خودت باشي. نيازي نيست ديگران قبولت كنند، خودت بايد خودت را قبول داشته باشي.

Miss-bano Miss-bano
16 روز

ﺍﮔﺮﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺷﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻛﻮﺭﻩﺭﺍﻩﺑﺎﺵ ...

ﺍﮔﺮﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﺑﺎﺷﯽ,
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺵ ...

با ﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎختن
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ...
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﯽ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎﺵ...

Miss-bano Miss-bano
16 روز

من شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده ام
تو تصوّر می کنی چوبِ خدا را خورده ام

نه! خیال بد نکن، چوب خدا اینگونه نیست
من هرآنچه خورده ام از دست دنیا خورده ام

ساده از من رد نشو ای سنگدل، قدری بایست
من همان « فرش ِ گران سنگم » ، فقط پا خورده ام

قطره ام امّا هزاران رود ِ جاری در من است
غرق در دلشوره ام انگار دریا خورده ام

دائما در حال تغییرم ، بپرس از آینه
بارها از دیدن تصویر خود جا خورده

Miss-bano Miss-bano
25 روز

دلی بزرگ میخواهد زندگی کردن دراین دنیا
دلی میخواهدتا خیلی چیزهارو نبینی
خیلی چیزها رو نشنوی
وازخیلی چیزا بگذری

loading...
Miss-bano Miss-bano
25 روز

و به خدایی که
در این نزدیکیست
لای این شب بوها
پای آن کاج بلند
روی آگاهی آب
روی قانون گیاه
می سپارمتون . . .!

Miss-bano Miss-bano
25 روز

"مهم بودن" را
فراموش ڪنید
تا آرامش نصیب تان شود

هرچه ڪمتر نیازمندِ
تحسین دیگران باشید
بیشتر تحسین میشوید

"امروزفرصتے دوباره است"
پس سخت نگیرو لبخند بزن

loading...
Miss-bano Miss-bano
25 روز

در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا زیباترین باران ها
از سیاه ترین ابرهاست...
سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیبا

loading...
Miss-bano Miss-bano
27 روز

.

loading...