loading
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

هوشیار و شاهد زندگی خود باش!
هیچ چیز را در خود سرکوب نکن!
و بگذار هرچه می‌خواهد اتفاق بیفتد!
برای خلاص شدن،
از شر چیزهای ناخوشایند،
فقط ناظر باش،
بی آنکه قضاوت کنی!

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

یادی کنیم
از اونایی که مارو
همینجوری که هستیم
دوست دارند
وگرنه
بهتر از ما رو که
همه دوست دارند!

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشند
امارویای زیبامیتواند
مرحمی برزخم های جامانده برلطافت واحساست باشد🌼🍃

تردیدنکن که نقطه ی آغازهرموفقیتی، رویاپردازی یک انسان بوده است🌼🍃

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

در این دنیا

دو چیز بهترینند

"زیستن از سر شوق"

و"خندیدن از ته دل"

هر دو را برایتان آرزو میکنم🌹

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

از خوبی آدم ها
برای خودت دیواری بساز
هر وقت در حقت بدی ڪردند
فقط یڪ آجر از دیوار بردار
بی انصافیست اگر دیوار را
خراب ڪنی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌

loading...
Miss-bano Miss-bano
3 ساعت

با تمام فقر،
هرگز محبت را گدایی مکن!🍃🌼

و با تمام ثروت،
هرگز عشق را خریداری نکن...🌼🍃

loading...
Miss-bano Miss-bano
1 روز

برخی آدم ها به یک دلیل
از مسیر زندگی ما میگذرند
تا به ما درس هایی بیاموزند ؛

که اگر میماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم.

Miss-bano Miss-bano
1 روز

زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه
همیشه کاری هست که بشه انجام داد و
خوشحال بود.
گاهی لازمه یه آرزوهایی رو خاک کنی
تا بجاش جوانه ی آرامش دروجودت سبز بشه.🍃

Miss-bano Miss-bano
1 روز

ارزش یک خواهر را،
از کسی بپرس که آن را ندارد.
ارزش یک ماه را،
از مادری بپرس که کودک نارس
به دنیا آورده است.
ارزش یک دقیقه را،
از کسی بپرس که
به پرواز هواپیما نرسیده است. 
ارزش یک ثانیه را،
از کسی بپرس که
از حادثه‌ای جان سالم به در برده است. 
ارزش یک میلی ثانیه را،
از کسی بپرس که
در مسابقات المپیک،
مدال نقره برده است.
زمان برای هیچکس صبر نمی‌کند.
قدر هر لحظه
خود را بدانید

loading...