loading
Vahid Vahid
3 روز

..

loading...
Vahid Vahid
3 روز

خیلی از آدم ها مثل عکس هستند،

بزرگشون که بکنی کیفیتشون پایین میاد

Vahid Vahid
5 روز

.

loading...
Vahid Vahid
5 روز

.

loading...
Vahid Vahid
5 روز

..

loading...
Vahid Vahid
15 روز

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند !
حیف از عشق که زیر دست و پاست …

Vahid Vahid
1 ماه

چقدر متفاوت اند آدمها . . .

عشق برای یکی دلگرمی . . .

و برای دیگری سرگرمی . . .

Vahid Vahid
1 ماه

دو چیز را در زندگی به یاد داشته باش

مراقب افکارت باش
وقتی تنهایی
مراقب کلماتت باش
وقتی با دیگرانی

Vahid Vahid
1 ماه

گاهیم آدم لازم داره که برای مدت نامعلومی توی جای

نامعلومی، تنهایی زندگی کنه.

دور از همه‌ی چیزهای آشنا…

Vahid Vahid
2 ماه

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ