loading
-FATEME- -FATEME-
3 ماه

دلت را قرص کن به بودنش و به رحمتش...
هر وقت به خدا سپردی دیگر غمگین نباش همه چیز در بهترین زمان خود رخ خواهد داد😍🍃
کتاب جهان در من است..
سرور پور
توصیه میشه به اونایی که دنبال حال خوبن❤💫

loading...
-FATEME- -FATEME-
3 ماه

❤️🍒-عادت‌های خوب به زندگی اضافه کنیم:

۱. هر هفته یک کتاب بخونیم.
۲. هر روز نیم ساعت ورزش کنیم.
۳. هر شب لیست کارهای فردامون رو بنویسیم.
۴.هر روز ده دقیقه نیایش یا مدیتیشن کنیم.
۵.هر روز صبح زودتر بیدار شیم.
۶.هر روز حداقل به یک نفر کمک کنیم
یا حالش رو خوبتر کنیم.
۷.تیکه کلام های نامناسبمون رو
از صحبت هامون حذف کنیم•

loading...