خوشبختی مثل سیب سرخه همه واسه به دست اوردنش تلاش میکنن ولی در اخر به اونی میرسه که لیاقتشو داشته باشه