loading
Alma Alma
11 ماه

...

loading...
Alma Alma
11 ماه

غروب بغضش را
در حنجره ي زمين مي ريخت
رد پاي رفته ي  نور
از پشت تمام پرده ها پيدا بود

زن اشك هايش را به گردنش مي آويخت
و مرد تفنگش را در باغچه پنهان مي كرد
از گلدان شكسته
خاطره اَي بر زمين جاري بود
خورشيد رفته بود
و شب
دوان دوان بر مي گشت

چقدر اتاق تنها بود!
زن پرده ها را
كنار زد
و شب را بوسيد
تاريكي خانه را در آغوش گرفت
پوستش از نوازش تاريكي، مهتابي شد
باد
چراغ ها را يكي يكي به قربانگاه برد
زن خسته بود
موهايش را به آسمان بافت
و با شب خوابيد!🖤loading...
Alma Alma
11 ماه

زنـدگی
یک پاداش است
نه یک مکافات...
فرصتی است...
کوتاه..
تا ببالی...بدانی...بیندیشی...
بفهمی...وزیبا بنگری....
ودرنهایت
در خاطره ها بمانی..
پس زندگیت را
خوب زنـدگی کن...

🌹🌷🌹

loading...
Alma Alma
11 ماه

وقتی نفس شما میگوید باید همانند یک بزرگسال رفتار کنی یا تو به قدر کافی خوب نیستی یا معجزه وجود ندارد ، انگشتانت را روی گوش ها بگذار و تکرار کن
" لا لا لا لا "😄
نفس از این صوت متنفر است...

loading...
Alma Alma
11 ماه

▼̷͙͙͙͙͙͙͙ ̷ ̷̷̶ ̷̶ ̷̷⃟🕊уσυ ѕнσυƖɗ fαƖƖ ιη σяɗєя тσ Ɩєαяη нσω тσ fƖу

باید سقوط کنی
تا یاد بگیری چجوری پرواز کنی