loading
AliREZA54321 AliREZA54321
10 ماه

هیچوقت عشق را از کسی گدایی نکن چون چیز باارزشی به گدا نمی‌دهند

AliREZA54321 AliREZA54321
10 ماه

عشقی که به ازدواج منجر نشه،بدرد هیچی نمی خوره.. اصلأ بی‌خیالش بشی بهتره..

AliREZA54321 AliREZA54321
10 ماه

همیشه مهربان بمان حتی اگر کسی قدر مهربانیت را ندانست.. مطمئن باش که خدایی هست که برایت جبران می‌کند

AliREZA54321 AliREZA54321
10 ماه

سلام علیکم.. عید شما مبارک