loading
AliREZA54321 AliREZA54321
1 سال

هیچوقت عشق را از کسی گدایی نکن چون چیز باارزشی به گدا نمی‌دهند

AliREZA54321 AliREZA54321
1 سال

عشقی که به ازدواج منجر نشه،بدرد هیچی نمی خوره.. اصلأ بی‌خیالش بشی بهتره..

AliREZA54321 AliREZA54321
1 سال

همیشه مهربان بمان حتی اگر کسی قدر مهربانیت را ندانست.. مطمئن باش که خدایی هست که برایت جبران می‌کند

AliREZA54321 AliREZA54321
1 سال

سلام علیکم.. عید شما مبارک