loading
Ainaz91 Ainaz91
16 روز

چه خوب
که میان اینهمه دل آشوبی
تو هستی
که هنوز
خوب می خندی...


Ainaz91 Ainaz91
17 روز

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
18 روز

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
18 روز

" زندگی "
سازِ دل است...
تو نوازنده‌ٔ این
سازی و بس ...
تو اگر شاد زنی شاد شوی ...
گرچه باشی
چو قناری به قفس !!...

ساز زندگیتون همیشه کوک

سلام صبحتون بخیر

emojiemoji

Ainaz91 Ainaz91
19 روز

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
19 روز

و من به اندازه‌یِ تمامِ باران هایِ آمده و نیامده‌یِ این شهرِ شلوغ، برایِ «با تو بودن» دلم تنگ است!

#

Ainaz91 Ainaz91
20 روز

بدترین حالت یک عشق
بلا تکلیفی ست......

♥️

Ainaz91 Ainaz91
20 روز

دانلود موزیک

صبحتون بخیر

Ainaz91 Ainaz91
21 روز

کجا گمت کردم
کجای دنیامی
که هرجا رو گشتم
رسید به تنهایی


♥️

Ainaz91 Ainaz91
21 روز

اگه نمیگفتم چقدر دوستت دارم،
الان بودی

♥️

loading...