پارس کلاب
loading
ye moanas e tanha
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
shirin67 cr_7
اخرین بازدیدکنندگان 10
Yuals omid20 cr_7 shirin67
ye moanas e tanha ye moanas e tanha 4 سال توسط موبایل

غرور گوگردی ام را بگیران
بگذار روی سیگاری
که نمی دانی برای به خاطر آوردنم است
یا از خاطر بردنم
بسُرانم در ریه ات
به یاد روزهایی که . . . نفست بودم!

ye moanas e tanha ye moanas e tanha 4 سال توسط موبایل

سلام >__<