تبلیغات
پارس کلاب
loading
yasin2017
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 4
ati-ma2
yasin2017 yasin2017 11 ماه

تو دوری زمن من بیقرارتم

تو عشقی من من عاشقتم

وفای تو چنان بود ک کرد مرا حیران ک چنان باوفا هستی تو ای مهربان

شعر بلد نیستم بیت بلد نیستم هرچه گویم خود ندانم چ گویم

باز میگویم فاش میگویم تو را میگویم گر شوی خوشحال من میشوم

باحال همچو طوطیه رنگین شمال تو اهو باش

من در غربت تو میکشم انتظار چون دوستت دارم هستم بی قرار

yasin2017 yasin2017 11 ماه

روز های تکراری من

yasin2017 yasin2017 11 ماه

only God