پارس کلاب
loading
yaser matin
مردی همیشه بشاش
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
ati-ma2 Miss-bano bar-bad-rafte tak_tanha yalda12 Aaaainaz ngin hossiny
اخرین بازدیدکنندگان 170
Sarhangi Arad5200 niaz hossiny ainaz saray feresteh bsirtv Hamid_52 Aaaainaz
yaser matin yaser matin 7 روز

الهے همـه راههای
غـم وغصـه به روتون
بستـه بشـه
مسیـر زندگیتون،
سبـز و شکوفه بارون باشه
و نردبان موفقیت تـون
تا هفت آسمـان بالابره
سلام دوستان:
سه شنبه تون بی غم
دلتون شاد
لبتون خندون

yaser matin yaser matin 8 روز

"دوستت دارم "

یک کلمه است
با دنیایی از مسئولیت

گفتنش هنر نیس
مسئولیت پذیریش هنر است . . .

yaser matin yaser matin 8 روز

مجنون را دیدند روی خاک مینوشت :

لیلی ، لیلی ، لیلی...

پرسیدند دیوانه چه میکنی؟

گفت :

چون میسر نیست من را کام او ،

عشق بازی میکنم با نام او❤️

yaser matin yaser matin 14 روز

✍...بِہ نَسڸ هاےِ بَعد بِگویید ...

ڪِه نَسل ما

نَه سَرِ پیاز بود نَہ تَہ پیاز ...

نَسڸ ما خود پیاز بود ...

ڪِه هَر ڪِه ما رو دید

گِریہ کَرد . . .????????

yaser matin yaser matin 14 روز

نمیدانم چه کسی.

سرِ "قِسمت" را زیرِ آب کرده !

به هر دری میزنیم

"نیست" که نیست ...

yaser matin yaser matin 15 روز

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﮔـــــــــــــــــﺮﮒ ﺗﯿــــــــــــــــــــــﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻧــــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .... ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﻨﺎﻟﻪ
ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ !.....
ﺯﺧــــــــــــــــــــــﻤــــــــــــــــــــــﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ .... ﺑـــــــــــــــــــــﯽ ﻧــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ..... ﺍﻣﺎ .... ﻣﯿﺪﺭﻡ .... ﺗﻤﺎﻡ ﮐــــــــــﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﮑــــــــــــــــــــــﺴﺘﻦ
ﻏــــــــــــــــــــــﺮﻭﺭﻡ ...
ﺷــــــــــــــــــــــﺮﻁ ﺑﺴﺘــــــــــــــــــــــن

yaser matin yaser matin 16 روز

شــــــــــراب

بــــــــــرایــــــــــت می آورم....

بنــــــــــوش

بسلامتــــــــــی دلــــــــــم ڪہ شڪســــــــــت

بسلامتــــــــــی اشڪم ڪہ ریخـــــــــت

مــــــــــن عــــــــــاشقانہ خواستمــــــــــت

ولــــــــــی ناجوانمــــــــــردانہ شڪستم????

نــــــــــــــــــــوش دلبـــــرمْ ‌


yaser matin yaser matin 18 روز

سخت است
هر روز عاشق تر
هر روز وابسته تر.....
و هر لحظه تشنه ی حضورِ ڪسی باشی
ڪه میدانی برای تو
ممنوع ترین ممنوعِ دنیاســـت...

yaser matin yaser matin 21 روز

????????وجـداڹ ڪہ نبـاشـد
هـرڪسےخـدایےمیڪند
اینجـا آدمهـاراننـدگےنمیـداننـد
امـا مـاهـرانہ دورتـ میـزننـد
وهیـچڪس آنهـارا جـریمہ نمیڪند

yaser matin yaser matin 21 روز

هــــــــــرگز

عــــــشق، علاقه، و محبت را

گـــــــــدایی نکنـــــید.

اگر کسی آنها را با میل خــــــودش

به شـــــــما ندهد ،
هــــــیچ ارزشی نخواهد داشت
❤️❤️❤️❤️❤️

yaser matin yaser matin 21 روز

و ان یڪادی میخوانم برای امروزتان
الهی ڪه از چشم بـد و نڪَاه
نامردمان ‌در امان ‌باشید
در این صبح زیبا بهتـــریــن هـا را
برایتان آرزو میڪنم
روزتون پر از نگاه مهربان خداوند

yaser matin yaser matin 22 روز

سلام دوستان
سلامی به قشنگی فردوس
به بی‌انتهایی هستی
سلامی بزیبایی بهار
بگرمی تابستان
به‌جلوه برگهای پاییزی
وسفیدی وپاکی برفها
سلامی بمحکمی پیوندقلبها
که یادآورخوبیهاست
صبحتون بخیر

yaser matin yaser matin 23 روز

کسی که گهواره ات را تکان داد
میتواند با دعایش
دنیایت راهم تکان بدهد
مراقب گرانبهاترین الماس زندگیت باش
و بدانکه برای چشیدن طعم خوشبختی
نیازمنددعایش هستی

yaser matin yaser matin 23 روز

دلتنگي ؛
واژه اي بي معناست
وقتي تو
در لحظه هايم نفس مي كشي
و از دور
به من نزديكي
هيچ كس مثل من
تو را
با خود ندارد.....????

yaser matin yaser matin 26 روز

❣دنـیــــا چیست؟

❣سرزمینی پر از درد و غم..

❣پر از بی وفایی و تنهایی..

❣هــرگــاه عاشقانه

❣ کسی را دوست داری

❣گـــرگـی بـنام " تـقـدیر"

❣ آن را از تـو میگیرد