پارس کلاب
loading
yaser matin
مردی همیشه بشاش
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
tak_tanha bar-bad-rafte hossiny ati-ma2 yalda12 Miss-bano ngin
اخرین بازدیدکنندگان 172
feresteh bar-bad-rafte Sarhangi Arad5200 niaz hossiny ainaz saray bsirtv Hamid_52
yaser matin yaser matin 1 ماه

برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:
1. بیمارستان
2. زندان
3. قبرستان
در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.
در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.

در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.
زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود.
اینقدر با حسرت و غصه خوردن زندگی را به کام خودمان تلخ نکنیم.

yaser matin yaser matin 2 ماه

مـــــا،

نســـــلی هستیم کــــه،

بهـــــــترین حــــــــرفهــــــای زندگــــــیمان را نگفتیـــــم…

تایــــــپ کردیـــــــــم

yaser matin yaser matin 2 ماه

ز شوق دیدنت ,دوری حرام است
کلام اولم بر تو ،سلام است
به دیدارت که می آیم، عزیزم
بگویم عشق تو ختم کلام است

yaser matin yaser matin 2 ماه

الهے همـه راههای
غـم وغصـه به روتون
بستـه بشـه
مسیـر زندگیتون،
سبـز و شکوفه بارون باشه
و نردبان موفقیت تـون
تا هفت آسمـان بالابره
سلام دوستان:
سه شنبه تون بی غم
دلتون شاد
لبتون خندون

yaser matin yaser matin 2 ماه

"دوستت دارم "

یک کلمه است
با دنیایی از مسئولیت

گفتنش هنر نیس
مسئولیت پذیریش هنر است . . .

yaser matin yaser matin 2 ماه

مجنون را دیدند روی خاک مینوشت :

لیلی ، لیلی ، لیلی...

پرسیدند دیوانه چه میکنی؟

گفت :

چون میسر نیست من را کام او ،

عشق بازی میکنم با نام او❤️

yaser matin yaser matin 2 ماه

✍...بِہ نَسڸ هاےِ بَعد بِگویید ...

ڪِه نَسل ما

نَه سَرِ پیاز بود نَہ تَہ پیاز ...

نَسڸ ما خود پیاز بود ...

ڪِه هَر ڪِه ما رو دید

گِریہ کَرد . . .????????

yaser matin yaser matin 2 ماه

نمیدانم چه کسی.

سرِ "قِسمت" را زیرِ آب کرده !

به هر دری میزنیم

"نیست" که نیست ...

yaser matin yaser matin 2 ماه

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﮔـــــــــــــــــﺮﮒ ﺗﯿــــــــــــــــــــــﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻧــــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .... ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﻨﺎﻟﻪ
ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ !.....
ﺯﺧــــــــــــــــــــــﻤــــــــــــــــــــــﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ .... ﺑـــــــــــــــــــــﯽ ﻧــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ..... ﺍﻣﺎ .... ﻣﯿﺪﺭﻡ .... ﺗﻤﺎﻡ ﮐــــــــــﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﮑــــــــــــــــــــــﺴﺘﻦ
ﻏــــــــــــــــــــــﺮﻭﺭﻡ ...
ﺷــــــــــــــــــــــﺮﻁ ﺑﺴﺘــــــــــــــــــــــن

yaser matin yaser matin 2 ماه

شــــــــــراب

بــــــــــرایــــــــــت می آورم....

بنــــــــــوش

بسلامتــــــــــی دلــــــــــم ڪہ شڪســــــــــت

بسلامتــــــــــی اشڪم ڪہ ریخـــــــــت

مــــــــــن عــــــــــاشقانہ خواستمــــــــــت

ولــــــــــی ناجوانمــــــــــردانہ شڪستم????

نــــــــــــــــــــوش دلبـــــرمْ ‌


yaser matin yaser matin 3 ماه

سخت است
هر روز عاشق تر
هر روز وابسته تر.....
و هر لحظه تشنه ی حضورِ ڪسی باشی
ڪه میدانی برای تو
ممنوع ترین ممنوعِ دنیاســـت...

yaser matin yaser matin 3 ماه

????????وجـداڹ ڪہ نبـاشـد
هـرڪسےخـدایےمیڪند
اینجـا آدمهـاراننـدگےنمیـداننـد
امـا مـاهـرانہ دورتـ میـزننـد
وهیـچڪس آنهـارا جـریمہ نمیڪند

yaser matin yaser matin 3 ماه

هــــــــــرگز

عــــــشق، علاقه، و محبت را

گـــــــــدایی نکنـــــید.

اگر کسی آنها را با میل خــــــودش

به شـــــــما ندهد ،
هــــــیچ ارزشی نخواهد داشت
❤️❤️❤️❤️❤️

yaser matin yaser matin 3 ماه

و ان یڪادی میخوانم برای امروزتان
الهی ڪه از چشم بـد و نڪَاه
نامردمان ‌در امان ‌باشید
در این صبح زیبا بهتـــریــن هـا را
برایتان آرزو میڪنم
روزتون پر از نگاه مهربان خداوند

yaser matin yaser matin 3 ماه

سلام دوستان
سلامی به قشنگی فردوس
به بی‌انتهایی هستی
سلامی بزیبایی بهار
بگرمی تابستان
به‌جلوه برگهای پاییزی
وسفیدی وپاکی برفها
سلامی بمحکمی پیوندقلبها
که یادآورخوبیهاست
صبحتون بخیر