گر خوب و
گر نه خوب...
نوازشگرم تویی...
چون نغمهٔ نهفته...
به تاری نشسته‌ام...