این که"بقیه مردم در مورد آدم چه فکری میکنن"بزرگترین زندونیه که آدما توش هستند.
لطفا کمی برای خودتون زندگی کنید.