‏اون صحنه‌ی گل همه‌ی ما مردم ایران بودیم. فقط اعتراض داریم ولی نمی‌دونیم به چی.

????‍????????‍????????‍????