دلتنگی یعنی
فکر کردن به پرواز
به خنده ‌های بی ‌دلیلت در راه خانه
نگاه‌ های "مال خودمی"ا‌ت در جمع
دلتنگی یعنی
کش رفتن آدامس جویده‌ ات
و غوطه‌ور شدن در طعم لب ‌هات
دلتنگی یعنی
چشم‌ های تو امشب
سرخ بود
و چشم‌ های من
خیس ...