گاهی وقت ها؛

منتظر یه اتفاق بدی،
می دونی که می آد سراغت،
اما نمی آد، صبر داره،
حوصله داره ..
یه روز که همه چیز خوبه،
یه روز که فکر می کنی دیگه خلاص شدی، می آد سراغت!
بَده دیگه،
می دونه کی باید بیاد .. !