خانواده خاشقچی
طی یک نامه رسمی
به صدا و سیمای ایران اعلام کرد :

ضمن تقدیر و تشکر از دولت و بخصوص صدا و سیمای ایران ،
به استحضار مى رساند
ما خانواده بزرگ
مرحوم جمال خاشقچی
پس از تحمل چند روزی
غم دوری این عزیز تازه درگذشته
به زندگی معمول خود برگشتیم.
خرید میکنیم، مهمونی میریم،
جت اسکی، اسب سواری و .... را
دوباره از سر گرفتیم.
خواهشا
شما هم به زندگی معمول خود
برگشته لباس سیاه را از تن خود در بیاورید از زندگی لذت ببرید.
با تشکر ان شاالله در شادیها جبران کنیم