واقعنه درسته ..
دیدنه خواب اونای که دوسشون داریم واقعا لذت بخشه و باعث حس خوب میشه ....