ایـــن همـــــه
عـــــاشقــــــانـــه رـا
حتــــی اگــــــــــر ؛
شـــــــور زـار میــــشنیــــد ،
شِکَـــــرِستـــــانـ میشـــــــــد...
تـــــــــــــــــو امــــــــــا...
بگـــذریـــم دیـــرسـsـا...!
.
.
.
مَـــن ؛ می نـــویسَــد...
                         @پسرۍ از تَبآر פֿـآڪ✘غُوغآۍ سُکوتـ✘