‏گریس :تو فک کردی من یه فاحشه ام!!
تامی : همه ی ما فاحشه ایم گریس
فقط بخش های مختلفی
از بدنمون رو میفروشیم
یکی فکرشو ؛ یکی شعورشو و یکی انسانیتش رو ....

????‍????????‍????????‍????