الان همون آدمیم ک خیلی دوس داره ی آهنگو گوش کنه ولی ن اسمشو بلده و ن چجوری میتونه پیداش کنه